Konya Bozkır'da 271 m² arsa üzerindeki 2 adet ev ve müştemilatı icradan satılıktır


Konya Bozkır'da 271 m² arsa üzerindeki 2 adet ev ve müştemilatı icradan satılıktır.

İlan Gov Tr adresinde ilanı bulunan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İli, Bozkır İlçesi Hamzalar Mahallesi,Köyiçi Mevki,211 Ada 2 Parsel 271,44 m² yüzölçümlü ''2 katlı kargir ev'' nitelikli taşınmaz bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz düzgün olmayan bir geometriye sahip olup üzerinde 1 adet iki katlı ve zemin kat oturumu 78 m² olan ve toplam kullanım alanı 156 m² olan müstakil konut binasıdır. Parselin güney alt ucunda yer almaktadır. Binanın ekonomik ve fiziki ömrünü tamamladığı bilirkişi raporuna göre tespit edilmiştir.Parselin batı kenarında ise tek katlı 60 m² kullanım alanlı bir depo binası ve bu binaya bitişik tek katlı 82 m² kullanım alanlı konut yapısı yer almaktadır. Depo binası ve tek katlı konut yapısının dış cephesi taş duvar olup dış cephesi sıvalı durumdadır. Bu binalar iki katlı konut yapısına göre daha genç yaşta binalardır. Parsel kısmen eğimli topoğrafyaya sahiptir.Taşınmaz Hamzalar köy merkezinde olup Bozkır İlçesine 52,20 km uzaklıktadır. İmar durumu; Serbest Nizam 2 kat konut alanı yapılaşma koşullarına sahiptir. Taşınmazın değeri 41.972,00 TL'dir.

Adresi : Konya İli,Bozkır İlçesi,Hamzalar Mahallesi 211 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 271,44 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 41.972,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 23/08/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 20/09/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Demirasaf Mahallesi Demirasaf Caddesi no:46 Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı Binası Kat:2 Bozkır - Konya

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/70 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedi

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar